فروشگاه اینترنتی لباس ترک رونیور

تزئین جای حلقه(۱- جعبه)

 

 ۲- درب یک جعبه ساده را با کاغذ یا پارچه گلدار رنگی رنگ گلتان و یا هر رنگی که به گل شما می آید بپوشانید. سپس گل و برگهای تزئینی مصنوعی رویش بچسبانید.

flower boxes5001 تزئین جای حلقه(1  جعبه)

۳- کل جعبه را با کاغذ و یا پارچه رنگی بپوشانید. روی درب جعبه نوارهای رومانهای رنگهای مختلفی که در زمینه کاغذ رنگی و یا پارچه تان است به اندازه ۱۰ الی ۱۲ سانتیمتر برش زده و با قیچی فر کرده و بچسبانید. می توانید از زنگوله های کوچک و یا هر چیز دیگر استفاده کنید.

gift box1 تزئین جای حلقه(1  جعبه)

gift box curled ribbon1 تزئین جای حلقه(1  جعبه)

 

۲۴م آبان ۱۳۹۰ بدون نظر دسته بندی : آشپزی نویسنده : admin

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp