فروشگاه اینترنتی لباس ترک رونیور

جلیقه ی ضد گلوله

جلیقه ی ضد گلوله

جلیقه های سخت


جلیقه های امرزوی،به دونوع تقسیم می شود:جلیقه های نرم و جلیقه های سخت.
جلیقه ای سخت از صفحه های فلزی و یا سرامیکی ضخیم ساخته می شوند و به
اندازه کافی برای انحراف گلوله مقاوم اند.مواد به کار رفته در این جلیقه ها،گلوله را با
همان نیرویی که به داخل در حال وارد شدن است.به خارج هل می دهد.به این ترتیب
جلیقه غیر قابل نفوذ خواهد بود.
جلیقه های ضد گلوله ی سخت حفاظت بیشتری را نسبت به جلیقه های نرم ایجاد
می کنند ولی طاقت فرساتر هستند.


چرا سرامیک؟


امروزه هزاران ماده مختلف به عنوان سرامیک مشخص شذه اند.سرامیکی که در
جلیقه ها به کار می روند آلومینا نام دارد که از یاقوت کیود ساخته می شود و جسم
بسیار سختی است.
همچنین می توان صفحه های بسیار محکمی را یافت که از پلاستیک پلی اتیلن
ساخته شده اند و که از سرامیک ضخیم تر و مشبک تردند اما به محکمی آن نیستند
ولی سبک ترند.


جلیقه ی ضد گلوله ی نرم


جلیقه های نرم مفهوم گیج کننده ای هستند.چگونه ممکن است یک تکه لباس گلوله
را متوقف کند؟
کار این جلیقه ها بسار ساده است.در درون این جلیقه ها یک ماده ضد گلوله قرار
دارد که در حقیقت یک توری بسیار قوی است.برای درک عملکرد آن،تور در وازه فوتبال را
در نظر بگیرید.وقتی که توپ به تور برخورد می کند،در یک نقطه ی مشخص تور را به
عقب هل می دهد،هر رشته از یک سمت تیرک به سمت دیگر امتداد دارد ونیروی وارد
آمده در آن نقطه ی مشخص را به سرتاسر پخش می کند.این نیرو به دلیل به هم بافته
بودن رشته ها پخش می شود.زمانی که توپ رشته ها افقی تور را هل می دهد
رشته های عمودی نیز هل داده می شوند.این رشته ها نیز در عوض،دیگر رشته های
افقی را هل داده و به این طریق،همه قسمت های تور انرژی وارده توپ را جذب می کند.
اگر یک تکه از ماده ضد گلوله را با میکروسکوپ ببینیم،همین ساختار ارا مشاهده
خواهیم کرد.حال با توجه اینکه یک گلوله سریع تر از توپ حرکت می کند،بنابراین باید
این توری از مواد محکم تری ساخته شود.معروف ترین ماده کلوار است.کلوار الیافی
سبک است.زمانی که این ماده به صورت یک تور متراکم درمی آید نیروی زیادی را
جذب می کند.به منظور جلوگیری از رسیدن گلوله به سطح بدن جلیق باید بر خلاف
ضربه مستقیمی که گلوله وارد می کند،عمل کند.


کلوار


در گذشته کلوار رایج ترین الیاف برای ستخت جلیقه بود ولی امرزوه مواد دیگری
به کار گرفته شده اشت که رایج ترین آنها وکتران نام دارد و دو برابر مقاوم تر از کلوار
و ۵ تا ۱۰برابر مقاوم تر از فولاد است.
یک الیااف دیگر که اخیرا”رایج شده است ابریشم عنکبوت نام دارد،بر روی بزها کارهای
ژنتکی انجام شد تا بتوان از آنها در تولید جزو شیمیایی ابریشم عنکبوت استفاده نمود.
ماده ی حاصله بیو استیل نام گرفت.یک رشته از آن ۲۰ برابر مقاوم تر از فولاد است.
الیاف دیگری وجود دارد که carbon nanotubes نامیده می شود و گفت می شود
حتی از ابریشم وعنکبوت نیز مقاوم تراست،وهر گرم آن ۵۰۰دلاراست.


ضربه مستقیم ناشی از برخورد گلوله


زمانی که توپی را به داخل دروازه فوتبال شوت می کنیم،تور درورازه را به خوبی به
عقب هل می دهد و تدریجا”سرعت توپ کاهش می یابد ولی ماده ضد گلوله نمی تواند
این گونه عمل کند،زیرا به این ترتیب جلیقه در نقطه ی اثابت گلوله دربدن شخص فرو


می رود.متمرکزشدن تین طربه برروی یک سطح کوچک ازجلیقه می تواند جراحات داخلی
شدیدی به وجود آورد.لیکن جلیقه ی ضد کلوله باید این ضربه ی مستقیم را بر تمام سطوح
جلیقه پخش کند.به همین منظور،مواد ضدگلوله باید بافت بسیار محکمی داشته باشند.به منظور
افزایش استحکام،سطح این مواد توسط سمغ پوشانده شده و سپس بین دولایه پلاستیک قرار
می گیرد.چون بک لایه به تنهایی قادر نیست،سرعت و انرژی بالایی را دفع کند،از لایه های
مختلف استفاده می شود.
ماده ضدگلویه باعث تغییر شکل گلوله در محل برخورد خواهد گردید.مثل برخورد یک تکه
گل به دیوار(تاپاله).این فرایند که موجب به توقف کامل گلوله می شود،Mushrooming
نام دارد.
محققان جلیقه های ضد گلوله ی جدید را،در ۷ گروه طبقه بندی کرده اند.
گروه اول جلیقه های با پایین ترین و گروه دوم بالاترین میزان حفاظت را داراست.
جلیقه ها اغلب براین اساس که علیه چه سلاحی به کار می روند طبقه بندی می شوند.
در بعضی از جلیقه ها جیب هایی وجود دارد که می توان ضفحات فلزی یا سرامیکی را
در داخل این جیب ها قرار داد.
۱۰م اسفند ۱۳۹۰ بدون نظر دسته بندی : آشپزی نویسنده : admin

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp